Lättanvänt CRM för snabbt samlad kundbild

Sales Network

Behovet av en samlad kundbild

Strax efter uppstarten år 2015 märkte Sales Network att det fanns behov av ett CRM-system i bolaget. Med långa säljprocesser och många kundrelationer blev det ohållbart att sitta med Excel-listor. Medarbetarna behövde en samlad kundbild och ville ha bättre koll på vad som sagts, gjorts och lovats till varje kund.

Sofia Hellman, Sales Network, nöjd Lime Go-användare.

“Nu kan alla se vilken kundhistorik som finns och hur kontakten sett ut. Det gör vårt arbete, både internt och externt ut mot kunder, enklare och mer effektivt.”

- Sofia Hellman, VD & grundare Sales Network Sales Network

Struktur ger en effektivare vardag

Sales Network har använt Lime Go i flera år och idag använder sju medarbetare sig av systemet. Det har skapat struktur på kundinformationen. Effekterna är flera:

  • Smidigare samarbete. Tack vare ett gemensamt system vet nu alla medarbetare vad som händer och springer inte på samma bollar.
  • Mindre administration. Företagsuppgifter i Lime Go från start har sparat Sales Network mycket tid. Ingen tid har lagts på “klippa och klistra” eller krångliga importer.
  • Snabbare uppstart. . Med ett lättanvänt säljstöd går det snabbt för nyanställda att ta över när någon slutat. Lime Go har varit lätt för medarbetarna att lära sig.
Lime Go - Sales Network logo

Om Sales Network

Sales Network är ett säljbolag med stor passion för lyckade affärer och hjälper företag i behov av utökade säljresurser. Bolaget jobbar med försäljning av både tjänster och produkter inom business to business (B2B), såväl över telefon som i direkta möten. Med fokus på service och nöjda kunder arbetar Sales Network för ökad lönsamhet hos alla parter.